gratis schoolbeveiliging

Investeer in de veiligheid van uw school en leerlingen en wordt kosteloos eigenaar van een hoogwaardig toegangscontrole- en camerabeveiligingssysteem. Middels het systeem kunt u zien wie bij de ingang staat, met deze persoon communiceren via de intercom en heeft u de mogelijkheid de deur te openen. Onze beveiligingsspecialist zal uw school jaarlijks bezoeken voor het onderhoud van het systeem. Voor dit project zal een donateursbord met daarop de logo's van de sponsoren worden ontworpen door ons reclamebureau en in samenspraak met u op een prominente plek op of in het gebouw van uw school worden geplaatst.